Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om representantforslag om å stanse eksport av våpen, forsvarsmateriell og flerbruksvarer til Qatar

Til Stortinget
Oslo, i utanriks- og forsvarskomiteen, den 7. februar 2023

Ine Eriksen Søreide

Ingrid Fiskaa

leiar

ordførar