Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om hets mot nasjonale minoriteter og samer

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 21. februar 2023

Lene Vågslid

Tobias Drevland Lund

leder

ordfører