Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag om dispensasjon fra toll- og avgiftsregelverk mv. som hindrer donasjon av mat til veldedige formål

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 14. mars 2023

Geir Pollestad

Benjamin Jakobsen

fung. leder

ordfører