Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag om å begrense skjult eierskap og sikre økt åpenhet om skatt og økonomiske forskjeller

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 14. mars 2023

Geir Pollestad

Heidi Nordby Lunde

fung. leder

ordfører