Representantforslag om å begrense skjult eierskap og sikre økt åpenhet om skatt og økonomiske forskjeller

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes, Marie Sneve Martinussen, Seher Aydar Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 14.03.2023 Innst. 228 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om å begrense skjult eierskap og sikre økt åpenhet om skatt og økonomiske forskjeller. Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2023

   Debattert i Stortinget 23.03.2023
   Votert i Stortinget 23.03.2023