Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i lov om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina (videreføring mv.)

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 16. mai 2023

Lene Vågslid

leder og ordfører