Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Fullmakt til å inngå ein tosidig differansekontrakt for støtte til fornybar energiproduksjon til havs frå første fase av Sørlege Nordsjø II

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 7. juni 2023

Marianne Sivertsen Næss

Nikolai Astrup

leder

ordfører