Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Fullmakt til å inngå ein tosidig differansekontrakt for støtte til fornybar energiproduksjon til havs frå første fase av Sørlege Nordsjø II

Prop. 93 S (2022-2023), Innst. 496 S (2022-2023)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementetSaken er behandlet i energi- og miljøkomiteenInnstilling avgitt 07.06.2023Innst. 496 S (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har gitt regjeringen fullmark til å inngå en tosidig differansekontrakt for støtte tli fornybar energiproduksjon til havs, fra første fase av Sørlige Nordsjø II. Stortinget fattet fem vedtak som gir føringer for arbeidet i forkant av vindkraftetableringen, som utredninger av miljøforhold (havmiljø, sjøfugl), gjøre en naturkartlegging av områdene som er aktuelle for havvindutbygging. Videre ber Stortinget om at det gjøres forskning både før, underveis og etter etablering av havvindutbyggingen, for å kartlegge konsekvensene av utbyggingen for natur, dyr, fisk og fugler. Videre vedtok Stortinget at regjeringen skal vurdere andre og mer hensiktsmessige bevilgningsløsninger for differansekontrakter enn OPS-rammeverket, som sikrer at bevilgningene spres over flere budsjettår enn bare byggefasen, og komme tilbake til Stortinget senest i statsbudsjettet for 2025.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 07.06.2023

  Debattert i Stortinget 14.06.2023
  Votert i Stortinget 14.06.2023