Fullmakt til å inngå ein tosidig differansekontrakt for støtte til fornybar energiproduksjon til havs frå første fase av Sørlege Nordsjø II

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 07.06.2023 Innst. 496 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt regjeringen fullmark til å inngå en tosidig differansekontrakt for støtte tli fornybar energiproduksjon til havs, fra første fase av Sørlige Nordsjø II. Stortinget fattet fem vedtak som gir føringer for arbeidet i forkant av vindkraftetableringen, som utredninger av miljøforhold (havmiljø, sjøfugl), gjøre en naturkartlegging av områdene som er aktuelle for havvindutbygging. Videre ber Stortinget om at det gjøres forskning både før, underveis og etter etablering av havvindutbyggingen, for å kartlegge konsekvensene av utbyggingen for natur, dyr, fisk og fugler. Videre vedtok Stortinget at regjeringen skal vurdere andre og mer hensiktsmessige bevilgningsløsninger for differansekontrakter enn OPS-rammeverket, som sikrer at bevilgningene spres over flere budsjettår enn bare byggefasen, og komme tilbake til Stortinget senest i statsbudsjettet for 2025.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2023

   Debattert i Stortinget 14.06.2023
   Votert i Stortinget 14.06.2023