Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 14. mars 2019

Dato: 14.03.2019

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 29. mars 2019. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 7. mars d.å., samt liste med de enkelte rettsakter. Finansminister Siv Jensen vil redegjøre for følgende: – Finansmarkedspakken som forventes å bli vedtatt på EØS-komiteens møte 29. mars.

 • Sak nr. 2

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil redegjøre for følgende: – Status for de bilaterale frihandelsforhandlingene mellom Norge og Kina.

 • Sak nr. 3

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: – Brexit Orientering om status for brexit og norske forberedelser med henblikk på at utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia trer i kraft som planlagt 30. mars 2019, og beredskap for det tilfellet at Storbritannia går ut av EU uten avtale. – Status for forhandlingene med Ungarn om rammeavtale for EØS-midlene 2014–2021 – Status for forholdet til Polen Oppfølging av EØS-midlene til sivilt samfunn.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.25.