Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 14. mars 2019

Dato: 14.03.2019

Sak nr. 4

Eventuelt

Talere

Lederen: Utenriksministeren har en liten ting under Eventuelt.

Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide: Helseministeren ønsker å komme til europautvalgsmøtet 8. mai for å snakke om fiskehelse og forskrivningsretten.

Lederen: Da sier vi det slik og kan heve møtet.