Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 14. mars 2019

Dato: 14.03.2019

Formalia

Møtet ble ledet av utenriks- og forsvarskomiteens leder, Anniken Huitfeldt.

Finanskomiteen og næringskomiteen var innkalt til å delta.

Til stede var: Anniken Huitfeldt, Michael Tetzschner, Liv Signe Navarsete, Heidi Nordby Lunde og Espen Barth Eide.

Fra finanskomiteen: Rigmor Aasrud, Sivert Bjørnstad, Elin Rodum Agdestein, Bård Hoksrud, Camilla Strandskog, Kari Elisabeth Kaski, Åsunn Lyngedal og Tore Storehaug.

Fra næringskomiteen: Cecilie Myrseth, Tom Christer Nilsen og Steinar Reiten.

Fra regjeringen møtte utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide, finansminister Siv Jensen og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Følgende embets- og tjenestemenn fikk adgang til møtet:

Fra Utenriksdepartementet: Ekspedisjonssjef Niels Engelshiøn, ekspedisjonssjef Helge Seland, avdelingsdirektør Jørn Gloslie, underdirektør Pia Gjesme Holm, seniorrådgiver Helga Helland og seniorrådgiver Kristin Brodtkorb Traavik.

Fra Finansdepartementet: politisk rådgiver Julia Sanna Marie Brännström Nordtug, avdelingsdirektør Yngvar Tveit, avdelingsdirektør Erling G. Rikheim og underdirektør Jens Christian Werring-Westly.

Fra Næringsdepartementet: ekspedisjonssjef Erling Rimestad, avdelingsdirektør Randi Vesseltun og spesialrådgiver Jan Farberg

Videre var utenriks- og forsvarskomiteens sekretær, Eivind Homme, og næringskomiteens sekretær, Hilde Markhus, til stede.

Fra Stortingets administrasjon deltok Jeanette Berseth, Erik Eriksen, Tone Aursland og Eric Christensen.

Lederen: Fra regjeringens side møter altså utenriksministeren, finansministeren og næringsministeren. Derfor er finanskomiteen og næringskomiteen innkalt i tillegg til Europautvalget.

Er det noen som har kommentarer til dagsordenen? – Det er det ikke.