Europautvalget - Møte i Europautvalget fredag den 30. november 2018

Dato: 30.11.2018

Sak nr. 1

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara vil redegjøre for følgende: – Prioriteringer innenfor ytre og indre sikkerhet på justis- og innenriksfeltet.

Sakene nr. 1–3 ble behandlet under ett. Se sak nr. 3.