Europautvalget - Møte i Europautvalget fredag den 30. november 2018

Dato: 30.11.2018

Sak nr. 2

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil redegjøre for følgende: – Status i forhandlingene med EU om felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030, hvor ambisjonen er å bli enige om hovedprinsippene innen klimatoppmøtet i Katowice i desember.

Sakene nr. 1–3 ble behandlet under ett. Se sak nr. 3.