Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 10. desember 2020 *

Dato: 10.12.2020
Møteleder: Anniken Huitfeldt

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 3

Næringsministeren og utenriksministeren vil etter planen orientere sammen om følgende: – Status for brexit og forhandlingene om Norges fremtidige forhold til Storbritannia Næringsministeren og utenriksministeren vil redegjøre for status i forhandlingene om en ny frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia, den midlertidige avtalen om varehandel, samt for forhandlinger med Storbritannia på øvrige områder. Utenriksministeren vil også orientere om forhandlingene mellom EU og Storbritannia, samt gjøre oppmerksom på muligheten for at EU vedtar enkelte beredskapsrettsakter for det tilfellet at EU og Storbritannia ikke blir enige om en avtale eller avtalen ikke trer i kraft 1. januar 2021. De EØS-relevante rettsaktene må i så fall vedtas på skriftlig prosedyre og innlemmes i EØS-avtalen før årsskiftet.

Talere

Møtelederen: Da gir jeg ordet til statsråd Iselin Nybø, vær så god.

Statsråd Iselin Nybø: Jeg ønsker å starte med å oppdatere Europautvalget om utviklingen i frihandelsavtaleforhandlingene med Kina. Av hensyn til de pågående forhandlingene ber jeg om at denne delen av redegjørelsen unntas offentlighet.

(Unntatt offentlighet)

Møtelederen: Jeg sa at vi skulle slå sammen disse to sakene.

Statsråd Iselin Nybø: Jeg lurer på om utenriksministeren kan begynne på sak 3.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide: Det gjør jeg gjerne.

(Unntatt offentlighet)

Da gir jeg ordet til næringsministeren.

Statsråd Iselin Nybø: Som utenriksministeren orienterte om, er det flere forhandlingsbord mellom Norge og Storbritannia. Jeg vil orientere om frihandelsavtaleforhandlingene og den midlertidige vareavtalen som ble signert 8. desember.

(Unntatt offentlighet)

Jeg vil nå gi ordet tilbake igjen til utenriksministeren.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide: Komitéleder, kan jeg få foreslå at vi kanskje tar de spørsmålene som er knyttet til dette først, og så kan jeg ta resten av innlegget mitt etterpå?

Møtelederen: Ja, vi tar Kina og brexit først. Da er det Lysbakken som er første spørsmålsstiller.

Audun Lysbakken (SV): Skulle vi nå dele dette opp, eller stiller vi spørsmål om både Kina og brexit?

Møtelederen: Kina og brexit tar vi sammen, men utenriksministeren har mer å snakke om etterpå. Vi tar Kina og brexit nå.

Audun Lysbakken (SV): Det er greit. Jeg har to spørsmål om Kina.

(Unntatt offentlighet)

Jeg har også et kort spørsmål om brexit.

(Unntatt offentlighet)

Steinar Reiten (KrF): Jeg har to spørsmål til næringsministeren. Jeg takker for øvrig for gode redegjørelser. Mine spørsmål angår frihandelsavtalen med Kina.

(Unntatt offentlighet)

Sigbjørn Gjelsvik (Sp):

(Unntatt offentlighet)

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Jeg har to spørsmål, som jeg for så vidt tok opp i innlegget mitt i stortingssalen.

(Unntatt offentlighet)

Audun Lysbakken (SV): Jeg skal bare legge til et spørsmål til næringsministeren.

(Unntatt offentlighet)

Møtelederen: Jeg har et spørsmål selv.

(Unntatt offentlighet)

Da er det Hansen til slutt.

Svein Roald Hansen (A):

(Unntatt offentlighet)

Møtelederen: Da kan dere svare i den rekkefølgen dere ønsker.

Statsråd Iselin Nybø: Kan ikke du begynne, utenriksminister?

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide: Jeg kan begynne. Det er greit.

(Unntatt offentlighet)

Møtelederen: Jeg gir ordet til statsråd Nybø.

Statsråd Iselin Nybø Det var veldig mange spørsmål, og jeg har prøvd å få med meg det meste. Jeg gjør i alle fall et forsøk her.

(Unntatt offentlighet)

Jeg tror det var dette jeg hadde klart å få med meg på lappene mine.

Møtelederen: Vi har litt dårlig tid. Det er noen som har begynt å tegne seg igjen.

Jeg foreslår at hvis det er noen som ikke har fått svar på de spørsmålene man reiste, sier man fra nå. Å bringe inn nye elementer nå har vi dessverre ikke tid til.

Er det noen som ikke fikk svar på spørsmålene sine? – Tybring-Gjedde.

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Jeg fikk ikke svar.

(Unntatt offentlighet)

Møtelederen: Det er veldig en stor politisk debatt som Tybring-Gjedde legger opp til. Vi må svare litt kort og heller ta det generelle i europadebatten og ikke ta en konsultasjon om enkeltsaker.

Vær så god, utenriksminister.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide:

(Unntatt offentlighet)

Møtelederen: Da sier vi tusen takk til næringsministeren, mens utenriksministeren må sitte igjen.