Lagtinget - Møte torsdag den 17. desember 1998 kl. 19.20

Dato: 17.12.1998

Dagsorden

Møtet hevet kl. 19.50.