Odelstinget - Møte mandag 14. desember 1998 kl. 21.20

Dato: 14.12.1998

Dagsorden

Møtet hevet kl. 00.45.