Odelstinget - Møte fredag den 14. desember 2001 kl. 18

Dato: 14.12.2001

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.05.