Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer

Innhold

Oslo, i finanskomiteen, den 20. november 2001

Siv Jensen Tore Nordtun Ingebrigt S. Sørfonn
leder ordfører sekretær