Odelstinget - Møte torsdag den 24.oktober 2002 kl. 12.25

Dato: 24.10.2002

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.15.