Odelstinget - Møte mandag den 6. oktober 2008 kl. 10

Dato: 06.10.2008

Dagsorden

Møtet hevet kl. 10.02.