Odelstinget - Møte mandag den 6. oktober 2008 kl. 10

Dato: 06.10.2008

Formalia

Presidenten: Representantene Lise Christoffersen, Karin S. Woldseth og Gunn Karin Gjul, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter har tatt sete:

Fra Akershus fylke: Anita Orlund

For Rogaland fylke: Magnhild Eia