Stortinget - Møte onsdag den 10. februar 1999 kl. 10

Dato: 10.02.1999
President: Kirsti Kolle Grøndahl