Stortinget - Møte onsdag den 10. februar 1999 kl. 10

Dato: 10.02.1999

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.