Stortinget - Møte onsdag den 10. februar 1999 kl. 10

Dato: 10.02.1999

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 2

Terje Johansen (V): Jeg har følgende spørsmål til kulturministeren:

«Det ligger en betydelig verdi i konsesjoner som gis til medieselskaper, og som blant annet gjenspeiles i børsverdien av selskaper som TV2, P4 og NetCom.

Vil statsråden i forbindelse med ny behandling av TV2s konsesjon vurdere et system for betaling/kjøp av konsesjoner?»

Statsråd Anne Enger Lahnstein: Jeg er enig med representanten Terje Johansen i at konsesjonene til TV2 og P4 har en betydelig verdi for de respektive selskaper.

TV2 har konsesjon til å sende riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn fram til 31. desember 2002. Etter konsesjonsvilkårene skal konsesjonen normalt fornyes. Staten skal ha tatt stilling til dette spørsmålet senest ni måneder før konsesjonen utløper.

Det er derfor nå for tidlig å antyde hvilke konklusjoner som vil bli trukket etter denne prosessen.

Terje Johansen (V): Jeg takker for svaret.

Det er altså etablert en felles forståelse for at dette har betydelig verdi, og det er da en verdi som fellesskapet tilfører disse selskapene. Jeg er, som kulturministeren vet, kombinert talsmann for finans og kultur i partiet Venstre, og vi vet begge hvilke problemer vi har med å skaffe bevilgninger nok til kultursektoren. Så det jeg nå forsøker, er å peke på inntektsmulighetene som ligger i at konsesjonærene betaler for de privilegier de blir tildelt. Jeg tolker svaret til kulturministeren dit hen at hun iallfall ikke sier nei til å vurdere dette, og da holder det for meg i denne omgang. Så for ikke å kaste bort tiden, holder det nå med et lite smil som en bekreftelse på at vi er enige om det.

Statsråd Anne Enger Lahnstein: Jeg vil vise til det jeg sa i mitt svar til representanten Terje Johansen. Her er man i en situasjon hvor det dreier seg om verdifulle konsesjoner, og det ville være helt galt av meg som konsesjonsmyndighet å gjøre noe som helst eller si noe som helst her om denne saken. Og derfor skal heller ikke mitt smil nå til Terje Johansen tolkes på noen måte.