Stortinget - Møte mandag den 3. mars 2003 kl. 12

Dato: 03.03.2003

Voteringer

Etter at det var ringt til votering i 5 minutter, uttalte

Presidenten: Stortinget er rede til å gå til avstemning over sakene på dagens kart.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.