Stortinget - Møte mandag den 3. mars 2003 kl. 12

Dato: 03.03.2003
President: Inge Lønning

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.20.