Stortinget - Møte mandag den 3. mars 2003 kl. 12

Dato: 03.03.2003

Referatsaker

Sak nr. 3

Referat

 • 1.(172)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Per Erik Monsen, Øyvind Korsberg, Øyvind Vaksdal og Henrik Rød om å evaluere effekten av hydrofluor-/perfluorkarboner (HFK/PFK)-avgiften (Dokument nr. 8:74 (2002-2003))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 2.(173)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Kjetil Bjørklund og Bjørn Jacobsen om klarere retningslinjer for situasjoner hvor norske soldater stilles under andre lands kommando i internasjonale militæroperasjoner (Dokument nr. 8:76 (2002-2003))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 3.(174)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Hallgeir H. Langeland, May Hansen og Sigbjørn Molvik om å gi fosterforeldre rett til omsorgspenger ved sykdom (Dokument nr. 8:77 (2002-2003))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.

 • 4.(175)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Ursula Evje og Arne Sortevik om at høyere utdanning prioriteres i EØS-forhandlingene og i GATS-forhandlingene (Dokument nr. 8:75 (2002-2003))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.