Stortinget - Møte fredag den 11. juni 2004 kl.10

Dato: 11.06.2004
President: Jørgen Kosmo

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.20.