Innstilling fra finanskomiteen om skattereform

Dette dokument

Tilhører sak

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 4. juni 2004

Siv Jensen

leder

Tore Nordtun

ordfører