Stortinget - Møte onsdag den 16. juni 2004 kl.10

Dato: 16.06.2004
President: Jørgen Kosmo

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.30.