Innstilling fra utenrikskomiteen om Noregs deltaking i den 58. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 57. generalforsamling

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i utenrikskomiteen, den 2. juni 2004

Thorbjørn Jagland

leder

Gunhild Øyangen

ordfører