Stortinget - Møte fredag den 18. juni 2004 kl.10

Dato: 18.06.2004
President: Jørgen Kosmo

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.20.