Stortinget - Møte tirsdag den 9. november 2004 kl. 10

Dato: 09.11.2004

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Vi skal nå votere i sakene nr. 1–7 på dagens kart.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.