Stortinget - Møte tirsdag den 9. november 2004 kl. 10

Dato: 09.11.2004
President: Kari Lise Holmberg

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.20.