Stortinget - Møte onsdag den 9. februar 2005 kl. 10

Dato: 09.02.2005
President: Eirin Faldet