Stortinget - Møte onsdag den 9. februar 2005 kl. 10

Dato: 09.02.2005

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.