Stortinget - Møte onsdag den 9. februar 2005 kl. 10

Dato: 09.02.2005

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en del endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikten som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Siri Hall Arnøy til utenriksministeren, utsettes til neste spørretime, da utenriksministeren er bortreist.

Spørsmålene 3 og 4, fra henholdsvis representantene Bendiks H. Arnesen og Aud Gaundal til landbruks- og matministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 13, fra representanten Torstein Rudihagen til forsvarsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 14, fra representanten Øystein Hedstrøm til nærings- og handelsministeren, vil bli besvart av finansministeren som rette vedkommende. Spørsmålet utsettes imidlertid til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17