Stortinget - Møte onsdag den 1. februar 2006 kl. 10

Dato: 01.02.2006
President: Thorbjørn Jagland