Stortinget - Møte onsdag den 1. februar 2006 kl. 10

Dato: 01.02.2006

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmålene 8 og 10, fra henholdsvis representantene Ketil Solvik-Olsen og Vera Lysklætt til olje- og energiministeren, vil bli besvart av nærings- og handelsministeren på vegne av olje- og energiministeren, som er bortreist.

Spørsmålene 9 og 11, fra henholdsvis representantene Line Henriette Holten Hjemdal og Per-Kristian Foss til olje- og energiministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmålene 15, 16 og 19, fra henholdsvis representantene Ola T. Lånke, Hans Frode Kielland Asmyhr og Per Roar Bredvold til samferdselsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmålene 17 og 18, fra henholdsvis representantene Trond Helleland og Gunn Berit Gjerde til samferdselsministeren, vil bli besvart av nærings- og handelsministeren på vegne av samferdselsministeren, som er bortreist.

Spørsmålene 21 og 22, fra henholdsvis representantene Bent Høie og Kari Lise Holmberg til arbeids- og inkluderingsministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 5.

Spørsmål 27, fra representanten André Oktay Dahl til justisministeren, bortfaller, da spørreren har sykdomsforfall.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 13

Spørsmål 12

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30

Spørsmål 31

Spørsmål 32

Spørsmål 33

Spørsmål 34

Spørsmål 35

Spørsmål 36

Spørsmål 37

Spørsmål 38

Spørsmål 39

Spørsmål 40

Spørsmål 41

Spørsmål 42

Spørsmål 43