Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Stortinget - Møte fredag den 6. juni 2008 kl. 10

Dato:
President: Thorbjørn Jagland

Dokumenter: 

Sak nr. 3

Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Ulf Leirstein, Christian Tybring-Gjedde og Jørund Rytman om heving av grensen for tollfri import til 1 000 kroner

Talere

Votering i sak nr. 3

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten er det satt fram to forslag. Det er

  • forslag nr. 1, fra Svein Flåtten på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

  • forslag nr. 2, fra Jørund Rytman på vegne av Fremskrittspartiet

Forslag nr. 2, fra Fremskrittspartiet, lyder:

«Stortinget ber Regjeringen heve beløpsgrensen for tollfri import fra 200 kroner til 1 000 kroner med virkning fra og med 1. juli 2008, samt at beløpsgrensen jevnlig blir oppjustert i tråd med konsumprisindeksen.»

Det vil først bli votert alternativt mellom dette forslaget og innstillingen fra komiteen.

Komiteen hadde innstilt:

Dokument nr. 8:72 (2007-2008) - representantforslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Ulf Leirstein, Christian Tybring-Gjedde og Jørund Rytman om heving av grensen for tollfri import til 1 000 kroner - vedtas ikke.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Fremskrittspartiet ble innstillingen bifalt med 75 mot 22 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 13.55.55)

Presidenten: Det vil så bli votert over forslag nr. 1, fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake i statsbudsjettet for 2009 med en oppjustert beløpsgrense for tollfri import på om lag 400 kroner.»

Presidenten antar at Fremskrittspartiet nå ønsker å støtte forslaget subsidiært. - Det nikkes.

Votering:Forslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 52 mot 45 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.56.26)