Stortinget - Møte onsdag den 1. april 2009 kl. 10

Dato: 01.04.2009
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.29.