Stortinget - Møte onsdag den 1. april 2009 kl. 10

Dato: 01.04.2009

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en del endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Torbjørn Røe Isaksen til finansministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 7, fra representanten Knut Arild Hareide, tas opp av representanten Laila Dåvøy.

Spørsmålene 9 og 10, fra henholdsvis representantene Elisabeth Aspaker og Jan-Henrik Fredriksen til justisministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart før spørsmål 2, dvs. først i spørretimen.

Spørsmål 13, fra representanten Per Roar Bredvold til kunnskapsministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 1

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13