Stortinget - Møte torsdag den 4. juni 2009 kl. 10

Dato: 04.06.2009

Sak nr. 9 [13:25:54]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Ønsker noen ordet før møtet heves?

– Dermed er møtet hevet.