Stortinget - Møte torsdag den 4. juni 2009 kl. 10

Dato: 04.06.2009

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget skal nå votere i sakene nr. 3–8.

I sakene nr. 1 og 2 foreligger det ikke noe voteringstema.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.