Stortinget - Møte onsdag den 9. desember 2009 kl. 10

Dato: 09.12.2009
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Presidenten: Representanten Peter Skovholt Gitmark, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Møtet hevet kl. 22.18.