Stortinget - Møte onsdag den 9. desember 2009 kl. 10

Dato: 09.12.2009

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget går til votering i sakene nr. 1–8 på dagens kart.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.