Stortinget - Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10

Dato: 13.01.2010

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en del endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser til oversikten som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 4, fra representanten Jan Arild Ellingsen til forsvarsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 9, fra representanten Arne Sortevik til samferdselsministeren, er overført til kommunal- og regionalministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra kommunal- og regionalministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 3, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 15, fra representanten Tord Lien til forsknings- og høyere utdanningsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 16, fra representanten Olemic Thommessen til kulturministeren, er overført til forsknings- og høyere utdanningsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 19, fra representanten Henning Warloe til arbeidsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 20, fra representanten Laila Marie Reiertsen til arbeidsministeren, er overført til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 9

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22