Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2010 kl. 10

Dato: 17.06.2010

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget skal da votere i sakene på dagens kart.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.