Stortinget - Møte mandag den 11. oktober 2010 kl. 12

Dato: 11.10.2010

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget går da til votering.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.