Stortinget - Møte tirsdag den 29. mars 2011 kl. 10

Dato: 29.03.2011

Sak nr. 14

Interpellasjon fra representanten Aksel Hagen til kunnskapsministeren:
«De siste ukers debatt om mobbing har avdekket at det blir stadig mer digital mobbing, mobbing på sms og gjennom sosiale medier. Ifølge ung.no er 70 prosent av norske barn og unge utsatt for digital mobbing eller kjenner noen som er det. Ofrene for en slik utspekulert mobbeform har vanskelig for å varsle og for lærere er denne mobbingen vanskeligere å identifisere fordi den kan være usynlig i klasserom eller i skolegården. Ei jente har skrevet til ung.no at «jeg hadde lagt ut bilder på facebook en gang. Det var seriøst helt normale bilder av meg selv. Men når jeg kom på skolen begynte de som mobbet meg å erte meg på grunn av de bildene. De truet med å lagre bildene og redigere dem og legge dem ut igjen».
Hva gjør statsråden for å bekjempe digital mobbing?»